Ласкаво просимо на наш сайт

 

 

Методичне об`єднання вчителів української мови та літератури.

 

 Методичне об`єднання створено для зростання професійної майстерності вчителів, підвищення якості проведення уроків та позаурочних заходів на основі впровадження інноваційних технологій.

 

Наукова проблема


Забезпечення високого рівня якості та творчих здібностей учнів на основі високого рівня професіоналізму вчителя у світлі вимог Закону України «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти України.

 

Методична проблема


•Удосконалення уроків української мови та літератури шляхом  інноваційного змісту і технологій освіти, через педагогічну майстерність учителя до формування особистості учня та підготовки його до життя в сучасних умовах.

 

Виховна проблема

 

•Створення оптимальних умов для розвитку та саморозвитку особистості учня, спрямованих на поліпшення розумових та фізичних можливостей. Оволодіння знаннями та вміннями з основ наук про здоров’я та пропагування здорового способу життя.Напрямки роботи методичного об’єднання

вчителів української мови та літератури

 


•Цілісність у формуванні особистості учня як гідного громадянина України.
•Відповідність навчання та виховання потребам особи, суспільства і держави.
•Пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей у формуванні дитини. Залучення учнів до загальнокультурних цінностей через предмети гуманітарного циклу.
•Гуманістична спрямованість.
•Демократизм.
•Варіативність.
•Інноваційність.
•Стимулювання інтелектуального і творчого потенціалу. Створення атмосфери зацікавленості дитини.
•Відкритість досягненням вітчизняної і світової науки, культури, освітньої практики.
•Оволодіння сучасними методиками навчання мови та викладання літератури.

 

Завдання на 2014-2015 навчальний рік:

 


•Спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання української мови та літератури, зарубіжної літератури, формування в учнів практичних умінь і навичок.
•Навчати школярів користуватися всіма багатствами мовних засобів, формувати у школярів уміння і навички зв’язного усного і писемного мовлення.
•Забезпечувати засвоєння учнями орфографічних та граматичних норм української літературної мови.
•Удосконалювати форми і методи роботи на уроках української мови, української літератури, зарубіжної літератури, творчо підходити до кожного уроку, впроваджуючи в практику досягнення педагогічної науки.
•Систематично знайомитися та впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації.
•Регулярно проводити огляд новинок методичної та художньої літератури, періодичних видань.
•Активізувати позакласну роботу з навчальних предметів, розвиваючи при цьому творчі здібності учнів.
•Проводити індивідуальну роботу з обдарованими учнями і з невстигаючими учнями.
•Використовуючи різні засоби, форми і методи навчання, виховувати в учнів любов до рідної мови, повагу до культури і традицій свого народу, інших народів світу.
•Організувати проведення у школі декади рідної мови та української літератури; декади зарубіжної літератури.
•Пропагувати і плекати любов до українського слова, дотримання учнями єдиного орфографічного і мовного режиму.

 

Новини

Тиждень української мови та літератури

17.03.2015 13:01
План проведення тижня української мови та літератури Дата Захід Відповідальний Клас Час проведення   10.03     1.  Конкурс стіннівок, присвячених...